Hodnoty klubu

Hodnoty klubu

bojovnost_Kreslicí plátno 1

Pocit radosti se nedá nakázat, ale musí vycházet z nitra každého jedince. Opravdová radost ze sportu je dlouhodobým a hlavně nenásilným hnacím motorem. Z tohoto důvodu se v našem klubu snažíme vytvořit takové podmínky a atmosféru, aby si každý člen našel svoji cestu ke skutečné radosti ze sportu.

   

bojovnost_Kreslicí plátno 1

Být součástí skvěle fungující party je nenahraditelné. Toto platí na hřišti i mimo něj. V našem klubu vyrostlo již mnoho generací. Proto víme, že přátelství v případě dobře fungujícího týmu existuje od mládí až do dospělosti, a to dokonce i po ukončení florbalové kariéry. Toho si ceníme natolik, že si chceme tuto hodnotu udržet a rozvíjet i nadále.

   
bojovnost_Kreslicí plátno 1

Hrát v plném nasazení a „jabloneckým srdcem“ to je tvář, kterou se dlouhé roky prezentují naše družstva. Maximální bojovnost nás v minulosti dovedla k mnoha úspěchům a nezapomenutelným zážitkům. Z tohoto důvodu chceme na bojovnosti stavět i nadále.

   
bojovnost_Kreslicí plátno 1

Moderní přístup výchovy hráče obsahuje možnost rozvoje jak po sportovní tak i osobnostní a nutriční stránce. V případě skloubení všech tří aspektů můžeme mluvit o opravdu všestranné výchově jedince.

   
bojovnost_Kreslicí plátno 1

Bez poctivé práce a zodpovědného přístupu k tréninkové činnosti nelze dosáhnout dlouhodobých výsledků. Zakládáme si na poctivosti vůči sobě, tak i férovému přístupu k ostatním lidem ve svém okolí. Z tohoto důvodu vedeme všechny naše členy k naplnění této hodnoty.