VIZE KLUBU

VIZE KLUBU 2030

Rádi bychom Vám představili 5 hlavních bodů klubové vize. Tyto body představují dlouhodobý směr, kterým chce náš klub jít a na jaké témata se bude při svém rozvoji zaměřovat. Všechny dílčí projekty příštích 10 let budou na tyto body navazovat. Věříme, že si tím zajistíme dlouhodobě udržitelný směr a docílíme efektivního rozvoje našeho klubu. 

 

1. Sportovní klub s rostoucím počtem aktivních sportovců v mládežnických kategoriích.
2. Finančně stabilní sportovní klub s dostatečnou likvidní rezervou na úrovni jednoletých fixních nákladů.
3. Florbalový klub s kvalitním zázemím pro svou tréninkovou a zápasovou činnost.
4. Klub disponující kvalitními a stálými trenéry mládežnických kategorií s profesionální organizační podporou.
5. Florbalový klub poskytující možnost rozvoje pro všechny hráče od útlého věku v oblasti sportovní, osobnostní i nutriční a to na “hobby” i elitní úrovni.